1
C5C2E062-F601-4F37-BBC5-96AF3B02C8C1
Progesteron hjälper dina symptom
Wcare - Veronica Deland - Hormonterapeut - högupplöst
6
4
6EEBF630-D6E7-469E-B81A-DAC5F961CB6A
PMS är något du inte behöver lida av,
Wcare - Your Wellness

Trötta binjurar? Utmattning? Underfunktion i sköldkörtel?


När jag analyserar mina klienters hälsofrågor, labbrapporter och ska skriva den individuella behandlingsplanen så börjar jag alltid att se på hur mycket stress klienten har i sitt liv? Binjurarna och stress är steg 1. Tillräckligt med näringsämnen i kroppen? Hormonella obalanser osv. Jag tittar även på det samtidigt ur den kinesiska medicinens synvinkel, där blod, Qi (energi), kost, livsvanor och vila har stor betydelse. Här beskrivs idag ett område - kortisol & din sköldkörtel som har stor betydelse!

Sköldkörteln och hormonell obalans: Hypertyreos med låg sköldkörtelhormon produktion blir allt vanligare. Detta kan bero på flera orsaker, där det största orsaken är närings- och kortisolbrist.

Näringsbrist:

 • Har du t ex brist på jod, selen, järn, D vitamin och B-12 och aminosyran tyrosin? Bland annat dessa är med och bildar sköldkörtelhormoner.
 • Mag/tarm problem: Lågt kobalamin (B-12)? Vid låga sköldkörtelhormoner som kan bero på näringsbrist har ofta mag/tarm problematik, vad sker då? Sköldkörtel hormoner är med och dåligt med saltsyra. Vid hypotyreos bildas inte tillräckligt med saltsyra. Då kan inte det som kallas intrinsic faktor, ett proteinet, binda vitamin B12 i maginnehållet. Symptom med bl a: Anemi - långvarig sådan kan bli livshotande. Candida.  IBS, förstoppning, kramper, uppblåst i mage/tarm - en svag tarmhälsa helt enkelt.
 • Tarmhälsan är mkt viktig, då 90 % av serotonin bildas i tarmarna - inget serotonin leder till nedstämdhet, depression, låg sexlust m.m.
 • Koppar: Får man för mycket koppar i kroppen kan bero på att man har kopparledningar som fäller ut koppar i dricksvattnet. Kopparspiral kan också vara en orsak. Har man lågt järn gynnas kopparupplagring i kroppen.
 • Bisköldkörtlar: Styr kalcium-omsättningen i kroppen. Följden blir då att kalciumet körs ut fel i kroppen. Istället för att gå ut i skelett och tänder körs det ut i muskler, mjukdelar, leder osv. Man kan då bli stel och få smärtor i kroppen.
 • Järnbrist: Vanligt vid hypotyreos, förvärrar ytterligare då man dessutom får svårt att syresätta sig. Här är det många som får diagnosen fibromyalgi.


Kortisol: Stress gör att kortisolet först pumpar i kroppen för att skydda den, när det sen leder till långvarig stress, då blir kortisolet för lågt. Sköldkörtelhormon som ska bilda energi, som det är tänkt i kroppen, utan de cirkulerar runt i blodet. Sköldkörteln drar då än mer ner på sin produktionen och det blir då låga sköldkörtelvärden, hypotyreos. Men problemet är snarare att vid långvarig stress gör att kortisolet blir tillslut för lågt och inte att det är problem med just sköldkörteln.
Då fungerar det inte att medicineras med Levaxin då det tillför T4 hormoner som ändå inte kan användas. När man tillför Levaxin, så är det i form av T4 hormoner, som både behöver konverteras och som då även kräver god tillgång av kortisol i cellerna, då kan inte energi bildas och T4 cirkulerar då runt i blodet och du blir ännu sämre, s.k T4 förgiftning.
Långvarig stress: Ger även lågt progesteronvärde. Progesteron bildas ur kortisol och konverteras sedan till kortisol (stresshormon). Kroppen kommer alltid att prioritera överlevnad före fortplantning. Progesteronvärdet blir lägre och vi upplever symptom som är kopplade till hormonell obalans.


Det finns två ben:
Kolesterol & Progesteron konverterar till kortisol
Kolesterol bildar DHEA som sedan bildar Östrogen & Testosteron.

Det betyder att vanligt östrogen ligger skapligt men att progesteronet ligger lågt (pga stress) då uppstår även obalans mellan dessa två. Detta leder till det s.k ”östrogendominans”, det kommer i ett annat inlägg.
Det behövs oavsett orsak behandling för att balansera upp alla dessa obalanser. Men då behövs det börjas från rätt håll.


Prinsessor och Duktiga Flickor


Vi är alla uppvuxna med en bild om att vi tror att vi behöver vara Superwoman för att räcka till. Det är bra att vara "lagom" Superwomen, men vi får inte låta detta överhanden av våra liv. Med två utmattningar i mitt egna bagage är det just återhämtning som jag inte fattade att jag behövde. Jag körde på och trodde att  mina reservoarer aldrig skulle ta slut - men det gör de. Stress äter upp dina hormoner! 


De hormonella besvär vi får ökar mer när vi pressar på. Vi presterar och många lever i en roll och hittar inte ut, de ska vara duktiga flickan - vi överanpassar oss för att duga, räcka till, bli respekterad. Olika besvär kan dyka upp med sköldkörtel, bi njurar, olika mentruella besvär, nedstämhet och depression som i sin tur kan leda till att din läkare skriver ut antidepressiva medel och inte ger dig råd om hur du bör göra med kost, träning, vila, vitaminer osv.. En biokemisk reparation kan behövas, med en grundlig och då behövs en riktig hälsogenomgång. Vägen tillbaka tar tid och då är det framför allt rätt hormoner, tillskott, så dina signalsubstanser kan fungera i din hjärna.  Om du promt måste använda orden "jag ska bara" så gör det sparsamt men desto oftare när du vill säja: " jag ska bara ta en kopp kaffe, jag ska bara vila nu en stund, jag ska bara ut och ta en promenad i solen - det andra kan vänta för jag hinner...🤍 𝑴𝒆𝒓 ä𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂 𝒉𝒋ä𝒍𝒑 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒐𝒓𝒎𝒐𝒏𝒆𝒓 - 𝒆𝒏 ö𝒏𝒔𝒌𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒕 𝒔𝒆 𝒉𝒆𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏! 🤍 


Idag är ohälsa tyvärr en mycket uppenbar del i livets vardag. Jag ser det överallt i olika former: 


 • hos mina vänninor med PMS och klimakteriebesvär 
 • Hos vänners tonårsdöttrar som börjar med hormonella preventivmedel alldeles för tidigt
 • I sjukanmälningar som ökar bland kollegor - utmattning och utbrändhet är de stora diagnoserna
 • I statistik om äldre män som tappar hår och förlorar sexlusten 
 • Hos bekanta som försöker hitta vägen tillbaka från stress och utmattning där det man inte kollar på är helheten bakom deras symptom


Jag frågar mig själv, ska det verkligen vara såhär? 


Målet när jag skapade 𝑾𝑪𝒂𝒓𝒆 - 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒆𝒍𝒍𝒏𝒆𝒔𝒔 har alltid varit just det: Your wellness, ditt välbefinnande. Att se helheten hos varje individ för att kunna hjälpa på bästa sätt, samtidigt som jag sprider information om hormoner vilket det talas så lite om idag. Jag strävar efter att lyssna in varje person så jag kan förstå grunden och se var problemen startar. Mitt upplägg kommer därför från en enkel princip: 


// Du berättar - Jag lyssnar - Vi planerar tillsammans // 


WCare existerar för att skapa balans hos människor och deras kroppar, för att hjälpa dig uppnå dina mål och lindra besvär. För Livet är värt otroligt mycket och det är inte meningen att det ska genomlevas - det ska upplevas fullt ut med glädje! ✨ 


”If you do not make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness.” Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera