Utmattning - trötta binjurar & underfunktion i sköldkörtel.


Då jag själv har varit högpresterande, Duktig flicka och haft utmattningsproblematik två gånger så är det ett område som intresserar mig mycket. När jag analyserar mina klienters hälsofrågor, labbrapporter och ska skriva den individuella behandlingsplanen så börjar jag alltid att se på hur mycket stress klienten har i sitt liv? Binjurarna och stress är steg 1. Tillräckligt med näringsämnen i kroppen? Hormonella obalanser osv. Jag tittar även på det samtidigt ur den kinesiska medicinens synvinkel, där blod, Qi (energi), kost, livsvanor och vila har stor betydelse. Här beskrivs idag ett område - kortisol & din sköldkörtel som har stor betydelse!

Sköldkörteln och hormonell obalans: Hypertyreos med låg sköldkörtelhormon produktion blir allt vanligare. Detta kan bero på flera orsaker, där det största orsaken är närings- och kortisolbrist.

Näringsbrist:

  • Har du t ex brister på jod, selen, järn, D vitamin och B-12 och aminosyran tyrosin? Bland annat dessa är med och bildar sköldkörtelhormoner.
  • Mag/tarm problem: Lågt kobalamin (B-12)? Vid låga sköldkörtelhormoner som kan bero på näringsbrist har ofta mag/tarm problematik, vad sker då? Sköldkörtel hormoner är med och dåligt med saltsyra. Vid hypotyreos bildas inte tillräckligt med saltsyra. 
  • Tarmhälsan är mkt viktig, då 90 % av serotonin bildas i tarmarna. 
  • Har man lågt järn gynnas kopparupplagring i kroppen.
  • Bisköldkörtlar: Styr kalcium-omsättningen i kroppen. Vid brister så kan det leda till stelhet och värk i leder och muskler.
  • Järnbrist: Vanligt vid hypotyreos, enligt engelska referensvärden bör järnet ligga högre än vad de svenska ref. värdena gör. Många kvinnor får mkt värk i kroppen vid järn/ferritin brist och fibromyalgi är en diagnos som många kvinnor får istället för att få järntillskott som är snäll mot magen. 


Kortisol: Stress gör att kortisolet först pumpar i kroppen för att skydda den, när det sen leder till långvarig stress, då blir kortisolet för lågt. Sköldkörtelhormon som ska bilda energi, som det är tänkt i kroppen, utan de cirkulerar runt i blodet. Sköldkörteln drar då än mer ner på sin produktionen och det blir då låga sköldkörtelvärden, hypotyreos. Men problemet är snarare att vid långvarig stress gör att kortisolet blir tillslut för lågt och inte att det är problem med just sköldkörteln.
Då fungerar det inte att medicineras med Levaxin då det tillför T4 hormoner som ändå inte kan användas. När man tillför Levaxin, så är det i form av T4 hormoner, som både behöver konverteras och som då även kräver god tillgång av kortisol i cellerna, då kan inte energi bildas och T4 cirkulerar då runt i blodet och du blir ännu sämre, s.k T4 förgiftning.
Långvarig stress: Ger även lågt progesteronvärde. Progesteron bildas ur kortisol och konverteras sedan till kortisol (stresshormon). Kroppen kommer alltid att prioritera överlevnad före fortplantning. Progesteronvärdet blir lägre och vi upplever symptom som är kopplade till hormonell obalans.


Prinsessor och Duktiga Flickor


Vi är alla uppvuxna med en bild om att vi tror att vi behöver vara Superwoman för att räcka till. Det är bra att vara "lagom" Superwomen, men vi får inte låta detta överhanden av våra liv. Med två utmattningar i mitt egna bagage är det just återhämtning som jag inte fattade att jag behövde. Jag körde på och trodde att  mina reservoarer aldrig skulle ta slut - men det gör de. Stress äter upp dina hormoner! 


De hormonella besvär vi får ökar mer när vi pressar på. Vi presterar och många lever i en roll och hittar inte ut, de ska vara duktiga flickan - vi överanpassar oss för att duga, räcka till, bli respekterad. Olika besvär kan dyka upp med sköldkörtel, bi njurar, olika mentruella besvär, nedstämhet och depression som i sin tur kan leda till att din läkare skriver ut antidepressiva medel och inte ger dig råd om hur du bör göra med kost, träning, vila, vitaminer osv.. En biokemisk reparation kan behövas, med en grundlig och då behövs en riktig hälsogenomgång. Vägen tillbaka tar tid och då är det framför allt rätt hormoner, tillskott, så dina signalsubstanser kan fungera i din hjärna.  Om du promt måste använda orden "jag ska bara" så gör det sparsamt men desto oftare när du vill säja: " jag ska bara ta en kopp kaffe, jag ska bara vila nu en stund, jag ska bara ut och ta en promenad i solen - det andra kan vänta för jag hinner...